พวกเราคือผู้ที่เคยประสบปัญหา ในการหาศูนย์กลางข้อมูล ความรู้และโอกาสทางด้านบรรจุภัณฑ์
ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เราสร้างแหล่งข้อมูลของเราเอง ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
Packaging Society จึงเป็นแหล่งที่มีทุกๆอย่างเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นไปได้และ เข้าถึงได้ง่าย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม

Contact us

 PackagingSociety
contact@packagingsociety.com

พวกเราคือผู้ที่เคยประสบปัญหา ในการหาศูนย์กลางข้อมูล ความรู้และโอกาสทางด้านบรรจุภัณฑ์
ดังนั้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เราสร้างแหล่งข้อมูลของเราเอง ที่จะทำให้ชีวิตง่ายขึ้น
PackagingSociety จึงเป็นแหล่งที่มีทุกๆอย่างเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์
ที่เป็นไปได้และ เข้าถึงได้ง่าย
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับสังคม

 

We were once had difficult time searching for a central source
where we could find knowledge and opportunities in packaging.
Therefore, we have created our own informative
tool to make our life easier.
PackagingSociety is where everything about packaging
is accessible and possible.
We hope this will be useful for social.

Contact us

 PackagingSociety
contact@packagingsociety.com